Akademicki Zespół Szkół w Suwałkach przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach w dniach 24 – 25.05.2012  organizuje X Turniej Ratownictwa Medycznego „Złota Godzina”.

 

X Turniej Ratownictwa Medycznego „Złota Godzina” jest kontynuacją turniejów ratowniczych organizowanych dla uczniów szkół medycznych. Po raz kolejny młodzież przystąpi do wykonania zadań ratowniczych w zakresie sytuacji symulowanych, które zostaną opracowane w oparciu o wyjazdy karetką pogotowia w wyznaczone miejsca. Młodzież sprawdzi również swoja wiedzę teoretyczną z tego zakresu. Wszystkie konkurencje odbywać się będą według ściśle określonych zasad w oparciu o ideę czystej rywalizacji. Celami turnieju są: popularyzacja idei ratownictwa wśród uczniów kierunku ratownika medycznego oraz w środowisku lokalnym; integracja szkół kształcących na tym kierunku; propagowanie najnowszej wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego; promocja naszego regionu.
Turniej obejmie swoim zasięgiem szkoły medyczne z województwa podlaskiego i  warmińsko-mazurskiego. Uczestnikami turnieju będą następujące szkoły:
  1. Akademicka Szkoła Policealna przy PWSIiP w Łomży,
  2. Szkoła Policealna im. prof. Z. Religi w Olsztynie,
  3. Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku,
  4. Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu,
  5. Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku
  6. Szkoła Policealna w Ełku,
  7. Akademicki Zespół Szkół w Suwałkach przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.