Lista osób przyjętych na kierunek Technik sterylizacji medycznej w roku szkolnym 2012/2013 – nabór zimowy: